donderdag 26 februari 2015

geldmarktlekken

GeldmarktlekkenOnder het begrip geldmarktlekken verstaan we de zogenaamde "lekken" waarlangs nieuw geschapen geld weer uit het circuit van de geldscheppende instellingen verdwijnt.

Deze geldmarktlekken zijn bijvoorbeeld het zogenaamde het chartale lek dat voorkomt uit de opname van bankbiljetten, dan het het schatkistlek waarmee het verdwijnen van geld in de schatkist bedoeld wordt dat door bijvoorbeeld het betalen van belastingen wordt veroorzaakt en tot slot het buitenlandlek ten gevolge van het kopen van vreemde valuta via de centrale bank.
Gebruikte begrippen in geldmarktlek


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bankbiljetten
  ... Onder bankbiljetten verstaan we de wettige papieren betaalmiddelen aan toonder zonder een bepaalde vervaldag die alleen door de nederlandsche bank...Lees meer
belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
lek
  ... de lek is de nationale munteenheid van albanië de iso valutacode van de lek is all...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer
vreemde valuta
  ... onder een vreemde valuta verstaan we de valuta die wettig betaalmiddel is in een ander land dan waar de...Lees meer