zondag 8 februari 2015

autarkie

AutarkieBij het streven naar autarkie poogt een land of gebied geheel zelf in alle behoeften te voorzien.

De mate waarin autarkie mogelijk is hangt af van een aantal factoren. Zo telt vooral de hoeveelheid en de kwaliteit van de economische hulpbronnen waarover het land kan beschikkent.

Dit laatste voor een heel groot deel samen met de geografische uitgestrektheid. Hoe groter het land, hoe groter de kans dat alles er te vinden is.

De Verenigde Staten, China en Europa als geheel zijn in belangrijke mate autarkisch.

De mate van autarkie valt in economische zin af te meten aan de invoerquote. Hieraan zien we het aandeel van de invoer van goederen en diensten.

Gebruikte begrippen in autarkie


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
behoeften
  ... In de economische terminologie verstaan we onder behoeften de wensen van de mensen in de economie gaat het alleen om...Lees meer
diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
invoer
  ... onder de verzamelnaam invoer verstaan we het geheel van goederen en diensten die door het buitenland aan ingezetenen zijn verkocht...Lees meer