maandag 2 februari 2015

nulcouponobligatie

nulcouponobligatieEen nulcouponobligatie is een obligatie waarop tijdens de looptijd geen rente wordt betaald, maar die onder de waarde waartegen de obligatie aan het einde van de looptijd zal worden afgelost, wordt geplaatst.

Hierdoor worden belaste rente-inkomsten vervangen door onbelaste koersstijgingen.

Omdat de belastingdienst weinig waardering voor deze obligaties heeft zijn er allerlei regelmatig veranderde heffingen voor bedacht, dus iemand die in deze vorm van obligaties wil beleggen dient ook zijn fiscalist te raadplegen.

Deze obligatie wordt ook wel zerobond genoemd.
Gebruikte begrippen in nulcoupon obligatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
zerobond
  ... de zerobond eigenlijk de zero coupon bond genaamd is een vorm van een obligatie waarbij in feite de obligatie gekocht...Lees meer