zondag 22 februari 2015

Listed Security

Listed SecurityEen listed security is een aandeel of obligatie die geaccepteerd is voor verhandeling door een van de geregistreerde beurzen in de U.S.

Andere vormen van een Listed Security zijn bijvoorbeeld ook converteerbare obligaties, preferente aandelen, warrants, futures en opties .
Gebruikte begrippen in listed security


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
futures
  ... met de term deferred futures worden die futures bedoeld die qua uitoefenmaand het verst van de datum van vandaag...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer