woensdag 18 februari 2015

Lamb Market

Lamb MarketEen markt die noch bullmarket noch bearmarket is wordt wel een lamb market genoemd. Het is dus een min of meer horizontaal lopende markt die maar een beetje richtingloos voortsukkelt.

Meestal loopt een dergelijke lamb markt een beetje heen en weer tussen een paar horizontaal lopende steunlijnen of weerstandslijnen tot er een uitbraak plaatsvindt en de markt meer definitief overgaat in een duidelijke bullmarket of een bearmarket.

Hoewel er wel wat constructies met opties te knutselen zijn is de lamb market vaak één van de lastigste markten om geld in te verdienen.
Gebruikte begrippen in lambmarket


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bearmarket
  ... een bearmarket is een markt waarbij de stemming flauw is en de verwachting is dat de koersen nog verder zullen...Lees meer
bullmarket
  ... een bull market is een periode van stijgende koersen dat wil zeggen meer dan gemiddeld stijgend...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
richtingloos
  ... we spreken van een beurs die richtingloos is wanneer op de markt de koersen stijgen noch dalen omdat er geen...Lees meer