vrijdag 30 januari 2015

mean return

mean returnDe term mean return komt uit de aandelenanalyse. Hierbij wordt de waarschijnlijke uitkomst van een een belegging berekend als het gemiddelde van alle mogelijkheden die zich voordoen, gewogen met de kans dat die mogelijkheid zich voordoet.

bijvoorbeeld. De kans op een hausse is 40% en geeft een rendement van 50%. De kans op een recessie = 25% en geeft slechts 5% rendement en er is 25 % kan op een depressie die een verlies van 20% zal geven.

We krijgen dan een mean return van 0,4 * 50 + 0,25* 5 + 0,25*-20 = 20+1,25-5=16,5%
Gebruikte begrippen in mean return


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelenanalyse
  ... Met het begrip aandelenanalyse bedoelen we de verzamelnaam van een aantal methoden en technieken...Lees meer
belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geã¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer
depressie
  ... een depressie is de conjunctuurfase die gekenmerkt wordt door een daling van het geheel aan economische activiteiten afgemeten aan een...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
hausse
  ... een hausse haussestemming haussemarkt hausse periode bullmarktet of hoe het ook verder allemaal genoemd wordt is dus een langdurige flinke...Lees meer
recessie
  ... onder recessie verstaan we negatieve economische groei het is de conjunctuurfase die gekenmerkt wordt door teruglopende groei van de...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer