vrijdag 30 januari 2015

Managementwaardering

ManagementwaarderingZowel particuliere als vooral professionele beleggers beoordelen kwaliteit van het management van een beursgenoteerde organisatie vooral op 5 punten:

Slagvaardigheid (weet men kansen die zich op de markt voordoen goed en snel te benutten),

Flexibiliteit, (weet men zich gemakkelijk aan te passen aan de veranderenden omstandigheden)

Ingetogenheid, (geeft het geheel een degelijk indruk zonder idiote uitspattingen? Dit laatste wordt bij salarissen en bonussen meestal met de mantel der liefde bedekt)

Communicatievaardigheid (hoe treedt men op naar buiten)

Continuïteit. (Zijn er voldoende plannen om het voortbestaan van de organisatie te waarborgen, ook bij het wegvallen van directieleden en dergelijke?)
Gebruikte begrippen in managementwaardering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

mantel
  ... de mantel is het deel van een obligatie in de klassieke uitvoering een fysiek effect dus dat recht geeft op...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
organisatie
  ... het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf in principe kunnen ook rechtspersonen verenigingen stichtingen en dergelijke onder...Lees meer