woensdag 28 januari 2015

voorjaarsoverleg

voorjaarsoverlegOnder het voorjaarsoverleg verstaan we een informeel overleg tussen de regering, vakbonden en werkgeversorganisaties over actuele maatschappelijke onderwerpen.

Door het informele karakter worden er geen bindende besluiten genomen.
Gebruikte begrippen in voorjaarsoverleg


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

werkgeversorganisaties
  ... grote en middelgrote bedrijven zijn in het algemeen aangesloten bij een werkgeversorganisatie zoals de gefuseerde vereniging van nederlandse ondernemingen en...Lees meer

Begrippen waar voorjaarsoverleg in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

georganiseerde bedrijfsleven
  ... onder de sociale partners verstaan we het geheel van werkgevers en werknemersorganisaties het wordt ook wel het georganiseerde bedrijfsleven...Lees meer
sociale partners
  ... onder de sociale partners verstaan we het geheel van werkgevers en werknemersorganisaties het wordt ook wel het georganiseerde bedrijfsleven...Lees meer