zondag 18 januari 2015

Technisch bedrijfsoptimum

Technisch bedrijfsoptimumOnder het technisch bedrijfsoptimum verstaan we het punt waar een bedrijf optimaal produceert. Ofwel het punt waar de kosten per eenheid product het laagste zijn.

Het is geen automatisme dat bij het technisch bedrijfsoptimum ook het economisch optimum wordt bereikt, dus zeg maar het punt waar de winst maximaal is.
Gebruikte begrippen in technisch bedrijfsoptimum


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer