vrijdag 9 januari 2015

Pseudorandom

PseudorandomWe spreken van een pseudorandom getal op het moment dat een zogenaamd random getal of willekeurig getal toch via een reeks regels wordt aangemaakt.

Random nummers worden bijvoorbeeld gebruikt voor simulaties bij tradingsystemen en uitlotingen van obligaties.

Een pseudorandom getal lijkt op het eerste gezicht volstrekt willekeurig maar is dat zeker niet.

Een bekend voorbeeld van een proces om pseudorandom getallen aan te maken is het volgende:

Neem vier cijfers uit een willekeurig getal, bijvoorbeeld een telefoonnummer en neem daar het kwadraat van.

Neem dan weer vier opeenvolgende cijfers uit dat kwadraat. Dit is het eerste getal.

Blijf dit nu doen tot er genoeg getallen zijn. Dus stel we beginnen met 06352356. Daar halen we 5235 uit.

Het kwadraat van 5235 is 27405225. Het eerste willekeurige getal is dan 4052

Het kwadraat van 4052 is 16418704. Het tweede willekeurige getal is 4187

Het kwadraat van 4187 is 17530969. Het derde getal wordt 5309

enzovoort.

Met slimme software is meestal de werking van een pseudorandomizer wel te achterhalen. Ze zijn daarom totaal ongeschikt voor gokspellen en dergelijke.
Gebruikte begrippen in pseudo random


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

random
  ... de term random betekent gewoon willekeurig de term komt uit de ict waar vaak gebruik gemaakt wordt van willekeurige getallen...Lees meer