zondag 18 januari 2015

ondernemerscapaciteit

ondernemerscapaciteitIn de economie wordt ondernemerscapaciteit ook wel onder de productiefactoren gerekend.

Onder ondernemerscapaciteit verstaan we dan het talent om productieprocessen te organiseren, om nieuwe producten te ontwikkelen of door anderen te laten ontwikkelen en dergelijke.

Een ondernemer neemt meestal heel wat risico.

Met een ondernemer bedoelen we overigens iets heel anders dan een manager.

Alhoewel sommige mensen zowel goede ondernemers als goede managers zijn is dit niet automatisch het geval.
Gebruikte begrippen in ondernemerscapaciteit


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
ondernemer
  ... onder een ondernemer verstaan we een persoon die risicodragend kapitaal bijeen brengt hetzij van zichzelf hetzij van anderen of een...Lees meer
productiefactoren
  ... onder de productiefactoren verstaan men in de economie alle middelen die gebruikt worden bij het produceren van goederen en diensten...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer

Begrippen waar ondernemerscapaciteit in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

productiefactoren
  ... onder de productiefactoren verstaan men in de economie alle middelen die gebruikt worden bij het produceren van goederen en diensten...Lees meer