vrijdag 30 januari 2015

monopoliewinst

monopoliewinstBij een monopolie heeft één aanbieder vrij spel. Het feit dat hij een monopolie heeft levert monopoliewinst op. Op winst komen nieuwe aanbieders af.

Bij volkomen concurrentie verdwijnt deze winst, omdat nieuwe aanbieders vrij zijn tot de markt toe te treden en er een soort van verwatering optreedt omdat de afzet over meer aanbieders verdeeld moet gaan worden.

Bij een monopolie is de toetreding van nieuwe spelers vrijwel geblokkeerd. De huidige aanbieder, de monopolist zal zijn positie proberen te handhaven door allerlei toetredingsdrempels op te werpen.
Gebruikte begrippen in monopoliewinst


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

afzet
  ... Onder de afzet van een onderneming verstaan we het feitelijke of verwachte aantal producten dat de onderneming kan verkopen...Lees meer
concurrentie
  ... onder concurrentie mededingen of wedijveren verstaan we de strijd tussen bedrijven onderling om een sterke positie op een markt te...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
monopolie
  ... we spreken van een monopolie als er slechts één aanbieder is en er meerdere vragende partijen zijn bij een homogeen...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
verdeeld
  ... verdeeld is een beursterm voor een licht lagere beurs...Lees meer
verwatering
  ... verwatering is het verschijnsel dat een aandeel minder waard wordt omdat er zonder dat het vermogen van de onderneming gegroeid...Lees meer
volkomen concurrentie
  ... als de collectieve vraag en het collectief aanbod de evenwichtsprijs bepalen spreken van een volkomen concurrentie...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer