vrijdag 30 januari 2015

micro economie

micro economieDe micro economie bekijkt de economische activiteiten van individuele bedrijven en gezinnen in verband met het tot stand komen van prijzen en de verdeling van de productiefactoren over de productiemogelijkheden.

Naast de micro-economie kennen we de meso-economie en de macro-economie.
Gebruikte begrippen in micro economie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
productiefactoren
  ... onder de productiefactoren verstaan men in de economie alle middelen die gebruikt worden bij het produceren van goederen en diensten...Lees meer

Begrippen waar micro economie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aggregatiegraad
  ... We spreken van aggregatiegraad als we het hebben over de mate van samenvoeging van zaken ofwel de mate van abstractie...Lees meer