vrijdag 9 januari 2015

Meeverkochte rente

Meeverkochte renteEen lening of obligatie bouwt in de loop van het jaar rente op.

Dat betekent dat als je een paar dagen voor de coupondatum een obligatie zou verkopen, dat je een bijna een heel jaar rente misloopt.

Om dat verschijnsel te voorkomen ontvang je bij de verkoop van de obligatie ook de al opgebouwde rente van het lopende jaar.

Dit wordt de meeverkochte rente genoemd.

De koper betaalt deze rente en hier wordt het de meegekochte rente genoemd.

Een voorbeeld: Een voorbeeld: Een obligatie met een couponrente van 6% wordt in januari uitbetaald.

We ontvangen dan dus 60,- euro Als we deze obligatie nu in oktober kopen, dan is er 9 maanden rente opgebouwd.

We betalen dan naast de normale koers van de obligatie een bedrag van 9/12 maal 60,- euro ofwel 45,- euro aan rente.

Als we in april besluiten de obligatie weer van de hand te doen, dan is er een bedrag van 4/12 x 60,- ofwel 20,- euro aan rente opgebouwd.

Bij verkoop vangen we dus bovenop de koers een bedrag van 20,- euro meeverkochte rente.

Dit mechanisme wordt in de praktijk nog wel eens gebruikt om belastingvrije sommen voor de inkomstenbelasting optimaal te benutten.
Gebruikte begrippen in meeverkochte rente


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


coupondatum
  ... de coupondatum is de datum waarop een obligatie met vast renteschema de rente beschikbaar stelt...Lees meer
couponrente
  ... de couponrente is het rentepercentage waarmee de rentevergoeding over de nominale waarde van de obligatie wordt aangeduid...Lees meer
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
inkomstenbelasting
  ... onder de inkomstenbelasting verstaan we de belasting die mensen over hun inkomsten moeten betalen deze inkomstenbelasting wordt geïnd door middel van...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
meegekochte rente
  ... dat betekent dat als je een paar...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer

Begrippen waar meeverkochte rente in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
meegekochte rente
  ... dat betekent dat als je een paar...Lees meer