vrijdag 2 januari 2015

Gedragslijn monetair toezicht

Gedragslijn monetair toezichtOnder de zogenaamde gedragslijn monetair toezicht verstaan we de gedragslijn die door De Nederlandsche Bank NV wordt opgesteld in overleg met de representatieve organisaties van groepen van krediet-instellingen.

Deze gedragslijn is niet strikt formeel maar heeft meer de vorm van van een gentlemen's agreement Een voorbeeld van een gedragslijn monetair toezicht is de overeengekomen gedragslijn die de groei van het geldscheppende bedrijf van de banken in een bepaalde periode reguleert en waarbij wordt afgesproken dat de groei niet meer dan een vastgesteld percentage zal zijn.

De Engelse term is "policy of monetary supervision"
Gebruikte begrippen in gedragslijn monetair toezicht


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
monetair toezicht
  ... monetair toezicht wordt ook wel sociaaleconomisch toezicht genoemd dit monetair toezicht wordt uitgeoefend door de centrale bank...Lees meer