vrijdag 23 januari 2015

delivery instrument

Delivery instrumentEen delivery instrument is een document dat gebruikt wordt voor de daadwerkelijke fysieke levering van een grondstof.

Het is bijvoorbeeld een verklaring van een veem, een opslagloods of een verklaring van verscheping die aangeeft dat er inderdaad sprake van fysieke levering is.
Gebruikte begrippen in delivery instrument


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

delivery
  ... de term delivery kent in de financi ële wereld meerdere betekenissen...Lees meer
fysieke levering
  ... we spreken van fysieke levering in de wereld van de termijncontracten hierbij is fysieke levering vaak vooropgezet omdat bijvoorbeeld een...Lees meer
levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer
veem
  ... een veem is een onderneming die zich bezighoudt met het bewaren van goederen en daarnaast eventueel zaken als het uitklaren...Lees meer