vrijdag 9 januari 2015

Chicago Purchasing Managers Index

Chicago Purchasing Managers IndexEen indicator waarop de FED de prognoses van voor de inflatie bepaalt is de Chicago Purchasing Managers Index.

Deze Index die ook wel PMI wordt genoemd is gebaseerd op een vragenlijst onder 200 inkoopmanagers in de omgeving van Chicago die als representatief voor de gehele Verenigde Staten wordt gezien.

Samen met de Philadelphia Fed Index helpt deze Chicago Purchasing Managers Index om een verwachting uit te spreken van de ISM index, waarvan het belang vrij hoog wordt ingeschat.

Deze ISM verschijnt op de eerstvolgende werkdag en wordt gezien als een indicator die vooruitloopt (leading indicator) op de algemene economische ontwikkeling.

Een waarde groter dan 50 voor de Chicago Purchasing Mangers Index duidt op groei en een getal lager dan 50 duidt op krimp.

De PMI verschijnt op de laatste werkdag van de maand om 10 uur Eastern Time en bevat de gegevens van de lopende maand.

De Chicago Purchasing Managers Index verschijnt elke maand.

Er is nog wel sprake van een revisie van de gegevens maar hieraan wordt eigenlijk geen waarde gehecht. http://kennisbank-beleggen-nieuws.blogspot.nl/2015/01/economie-chicago-purchasing-managers-index.html
Gebruikte begrippen in chicago purchasing managersindex


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

economische ontwikkeling
  ... we spreken van economische ontwikkeling in een land als er behalve economische groei dan wel productiegroei ook sprake is...Lees meer
groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
leading
  ... met de term leading wordt aangegeven dat een indicator vooruitloopt op de gebeurtenis die we ermee willen voorspellen leading is...Lees meer
leading indicator
  ... een leading indicator is een indicator onder andere uit de wereld van de technische analyse die een omslag in...Lees meer
revisie
  ... het begrip revisie heeft meerdere betekenissen 1 periodiek kritisch controleren en herbeoordelen van een bestaand kredietarrangement...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer