woensdag 28 januari 2015

Amortizing Swap

Amortizing SwapEen Amortizing Swap is een renteswap of een valutaswap waarbij de hoofdsom stapsgewijs gedurende de looptijd van de swap afneemt.

Gebruikte begrippen in amortizing swap


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
renteswap
  ... een renteswap wordt ook wel een renteruil of kapitaalmarktswap genoemd het is een proces waarbij geldnemers elkaars renteverplichting ruilen de...Lees meer
swap
  ... een swap is het uitruilen van een opbrengst van een bepaalde som geld deze som geld de hoofdsom ofwel in...Lees meer
valutaswap
  ... onder een valutaswap verstaan we uitwisseling van rentebedragen en hoofdsommen in verschillende valuta tegen een vooraf overeen gekomen verhouding...Lees meer