woensdag 28 januari 2015

Afsluitkosten

AfsluitkostenOnder de afsluitkosten verstaan we alle kosten voor het afsluiten van een hypotheek.

Denk bij de afsluitkosten ondermeer aan afsluitprovisie, taxatiekosten, kosten van de notaris , kosten aanvraag NHG en dergelijke.

Gebruikte begrippen in afsluitkosten


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

afsluitprovisie
  ... Onder de afsluitprovisie verstaan we een bedrag aan eenmalige provisie dat door verstrekkers van leningen en hypotheken...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
notaris
  ... een notaris is een openbaar ambtenaar die bevoegd is tot bepaalde handelingen zoals notariële aktes opmaken en bewaren daarvan de...Lees meer