zondag 4 januari 2015

Yield to maturity

Yield to maturityDe yield to maturity is het rendement dat verkregen wordt als een obligatie wordt aangehouden tot de dag dat deze wordt afgelost.
Gebruikte begrippen in yield to maturity


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

maturity
  ... de maturity is de datum waarop schuldbrieven zoals bijvoorbeeld obligaties aflopen en dus uitbetaald moeten worden...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
yield
  ... yield is een andere benaming voor het rendement van effecten meer algemeen is de yield de opbrengst op jaarbasis van een...Lees meer

Begrippen waar yield to maturity in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

yield to worst
  ... de yield to worst is de laagste yield als we de yield to call vergelijken met de yield...Lees meer