woensdag 28 januari 2015

Williams procent-R

Williams procent-RDe Williams procent-R is een oscilator die aangeeft of de markt overbought of oversold is

De formule van Williams procent-R luidt:

hoogste = hoogste slotkoers van afgelopen N dagen

laagste = laagste slotkoers van afgelopen N dagen

%R = (hoogste-slotkoers) / (hoogste - laagste) *100

In feite wordt dus de relatieve positie ten opzichte van de afgelopen N dagen berekend.

De oscillator loopt van 0 tot 100 en heeft 50 als middenwaarde.

Vanwege de leesbaarheid wordt hij nog wel eens met -1 vermendigvuldigd, zodat toppen en dalen in de koersgrafiek en de %R samenvallen.

In onderstaande grafiek is dat gedaan.


Williams %R indicator


Onder de rode streep is oversold, boven de rode streep is overbought.


oscillatoren
dit boek van slechts €7,- beschrijft een groot
aantal oscillatoren en hun toepassing

Gebruikte begrippen in williams %R


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


dalen
  ... het dalen van effectenkoersen is een begrip waarmee lagere koersen worden aangeduid...Lees meer
grafiek
  ... een grafiek is een manier om een reeks getallen zoals koersen visueel weer te geven...Lees meer
koersgrafiek
  ... een koersgrafiek of kortweg grafiek is een grafische weergave van de koersontwikkeling van een effect of index in de loop...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiĆ«ren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
oscillator
  ... een oscillator is een indicator uit de technische analyse...Lees meer
overbought
  ... we spreken van een beurs die overbought is als er teveel kopers in de markt zijn die samen de koersen...Lees meer
oversold
  ... onder het oversluiten van een lening verstaan we een overeenkomst tussen een geldgever en geldnemer waarin wordt...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
procent
  ... de begrippen procent en procentpunt worden nog al eens door elkaar gehaald en zijn het beste te verklaren aan de...Lees meer
slotkoers
  ... de slotkoers afgekort tot slot of close is de laatst gedane koers van een aandeel of optie die geldt op...Lees meer