zaterdag 17 januari 2015

Tailgating

TailgatingTailgating is een niet-ethische praktijk waarbij een commissionair of bank een eigen transactie plaatst als een klant dat doet, in de hoop daarmee van bepaalde exclusieve kennis van die klant te profiteren.
Gebruikte begrippen in tailgating


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
commissionair
  ... een commissionair aan de beurs is een rechts persoon die aan en verkoopopdrachten van effecten uitvoert voor cliënten en of...Lees meer
hoop
  ... het woordje hoop is in de...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer