zondag 11 januari 2015

nyse bullish percent index

NYSE bullish percent indexDe nyse bullish percent index , ontwikkeld door A.W. Cohen in 1955, maakt gebruik van point and figure grafieken, waarbij we geen gebruik maken van een vaste boxsize maar van een percentage van 2%.

Bij drie boxes, ofwel 6% krijgen we te maken met een kolomwisseling. Deze percentagebenadering maakt het vergelijken van verschillende fondsen mogelijk.

het maakt het ook mogelijk om te zien hoeveel fondsen op een gelijktijd moment een koop- of verkoopsignaal laten zien. Door het aantal met koopsignalen te delen door het totale aantal waar we naar gekeken hebben krijgen we de nyse bullish percent index.

Een hoge waarde (70 of meer) voor deze index is bearish, een lage waarde (30 of minder) is bullish. Ook de index zelf wordt weergegeven als een point and figure chart met een boxsize van 2%, ofwel een kolomwisseling bij 6%. Het wisselen van de kolom bij de aangegeven waarden wordt als een zwaar signaal gezien.
Gebruikte begrippen in nyse bullish percent index


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bearish
  ... een belegger is bearish als hij verwacht dat de koersen zullen dalen we spreken ook wel van een bear bij...Lees meer
bullish
  ... bullish is een uitdrukking voor een belegger die verwacht dat de koersen zullen stijgenmen zegt dan "hij is bullish"...Lees meer
chart
  ... een koersgrafiek of kortweg grafiek is een grafische weergave van de koersontwikkeling van een effect of index in de loop...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
verkoopsignaal
  ... in de technische analyse kennen we vele vormen van het verkoopsignaal bijvoorbeeld de neerwaartse doorbreking van een trendlijn of een...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
waarden
  ... met het begrip waarden benoemen we in de effectenwereld waardepapieren in allerlei vormen met name uiteraard effecten...Lees meer