vrijdag 23 januari 2015

dekkingsvereiste

DekkingsvereisteOnder de dekkingsvereiste verstaan we de eis dat iemand die opties verkoopt een bedrag daarvan in de vorm van effecten aanhoudt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen.

Een term die we hierbij veel tegen komen is margin, waarmee hetzelfde wordt bedoeld.

Overigens kan daarbij de dekking vaak ruimer zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een banksaldo, deposito's en dergelijke.

In plaats van dekkingsvereiste spreekt men ook wel van dekkingseis.
Gebruikte begrippen in dekkingsvereiste


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
margin
  ... margin is de engelse term voor een geldbedrag dat u bij uw bank of commissionair als zekerheid moet stellen voor...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer