zondag 11 januari 2015

Dark cloud cover bearish

Dark cloud cover bearishDe Dark cloud cover bearish is een patroon uit de candlestickanalyse.

Verklaring van het Dark cloud cover bearish candlestickpatroon:


Dark cloud cover bearish


De eerste dag van het patroon stijgen de koersen en hebben we een witte kaars. De tweede dag opent hoger dan het slot van de eerste dag, maar in de loop van de dag dalen de koersen zodat een zwarte kaars ontstaat. Het slot ligt onder het midden van de body van de witte kaars van de dag ervoor.

De markt opent de tweede dag dus met een gap, maar verliest aan kracht en sluit nog onder het midden van de vorige dag. Dit patroon geeft aan dat er veel verkoopdruk in de markt zit, en houdt een waarschuwing in voor de bulls.

Algemene betekenis van de Dark cloud cover bearish is dat er een omslag naar omlaag te verwachten is.


De verwachte richting voor de korte termijn is omlaag gericht


Betrouwbaarheid van het Dark cloud cover bearish patroon is hoog
Gebruikte begrippen in darkcloud cover bearish


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bearish
  ... een belegger is bearish als hij verwacht dat de koersen zullen dalen we spreken ook wel van een bear bij...Lees meer
cover
  ... het begrip cover kent meerdere betekenissen 1 zekerheidstelling in de betreffende onderliggende waarde kan alleen voorkomen bij geschreven callopties...Lees meer
dalen
  ... het dalen van effectenkoersen is een begrip waarmee lagere koersen worden aangeduid...Lees meer
gap
  ... in de bankwereld spreken we van een gap bij het niet op gelijke tijdstippen vervallen van de uitzetting en het...Lees meer
kaars
  ... de kaars candle zegt men in angelsaksische landen is de basisfiguur van de candlestickanalyse...Lees meer
korte termijn
  ... het begrip korte termijn betekent als het over kloktijd gaat 'op de korte duur' waarbij onder kort vaak korter...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
omslag
  ... in de financiële wereld spreken we van een omslag op het moment dat de trend op de beurs echt langdurig van...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer