dinsdag 6 januari 2015

Daglimiet

DaglimietDe daglimiet ofwel de "day limit" is de maximumpositie waarover een handelaar gedurende de dag een valutarisico of een renterisico mag lopen.
Gebruikte begrippen in daglimiet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

handelaar
  ... handelaar is een in de effectenwereld gebruikelijke verkorting van beurshandelaar...Lees meer
valutarisico
  ... onder het valutarisico verstaan we het risico dat ontstaat als we bezit gaan vergaren dat in een vreemde munt genoteerd...Lees meer