woensdag 28 januari 2015

afwijkingsdrempels Europees Monetair Stelsel

Afwijkingsdrempels Europees Monetair StelselHet begrip afwijkingsdrempels europees Monetair Stelsel is met de invoering van de euro niet meer van toepassing maar onder de afwijkingsdrempels europees monetairstelsel verstonden we de valutakoersen die in onderling overleg werden vastgesteld door de bij het Europees Monetair Stelsel aangesloten landen, die als waarschuwingssignaal fungeren voor het geval dat de individuele koers van de valuta van een bepaald land te ver ging afwijken van de onderling overeengekomen middenkoers voor dat land.

Als de koers van een valuta de afwijkingsdrempel overschreed dan werd het desbetreffende land verondersteld om maatregelen te nemen om te voorkomen dat de koers nog verder van de middenkoers gaat afwijken, waardoor de interventiepunten konden worden bereikt.

Gebruikte begrippen in afwijkingsdrempels ems


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
middenkoers
  ... de middenkoers is de gemiddelde koers tussen de biedkoers en de laatkoers...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer