zaterdag 13 december 2014

Benificiary

BenificiaryDe benificiary is degene aan wie de trustee de rechten, ondergebracht in een trust, moet overdragen.

Gebruikte begrippen in benificiary


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

trust
  ... een trust is een juridische constructie waarbij iemand de zg grantor zijn rechten bijvoorbeeld op geld of een vermogen overdraagt...Lees meer
trustee
  ... de trustee is een persoon die als toezichthouder beheerder in de rechten treedt van derden...Lees meer

Begrippen waar benificiary in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

blind trust
  ... bij een blind trust mag de trustee geen informatie aan de benificiary verschaffen over de aard van de trust...Lees meer
discretionay trust
  ... bij een discretionary trust bepaalt de trustee op welk moment aan welke benificiary de rechten worden overgedragen waarbij de...Lees meer