woensdag 17 december 2014

Trendlijn

TrendlijnDe trend beweegt zich nooit in een vloeiende lijn, maar slingert om de (denkbeeldige) trendlijn heen.
De trendlijn is daarbij een stuk vloeiender. Soms is deze zelfs als rechte lijn getekend. Dit geeft al aan dat trend en trendlijn nooit gelijk kunnen zijn.Er bestaan ook systemen die gebruik maken van gebogen trendlijnen, zoals het bekende trendkanaal systeem.

De lijnen die door de toppen of de dalen getrokken kunnen worden, worden wel met trendlijnen aangeduid. In dit weblog gebruiken we daar meer de termen steunlijn en weerstandslijn voor.

De waarde en de belangrijkheid die aan een trendlijn moet worden toegekend is vooral afhankelijk van de lengte. Een lijn die over een lange periode te trekken is heeft veel meer waarde dan dan eentje die we over een korte periode kunnen trekken.

Het doorbreken van een dergelijke langetermijn trend heeft dan ook vaak een flinke beweging van de markt tot gevolg.