donderdag 11 december 2014

impliciete beweeglijkheid

Impliciete beweeglijkheidDe impliciete beweeglijkheid of impliciete volatiliteit is het verhoudingsgetal (een percentage) tussen de koersbewegingen van de onderliggende waarde van een derivaat gedurende zekere periode in verhouding tot een marktgemiddelde, dat zodanig wordt berekend dat de koers of premie van een derivaat overeenkomt met de theoretische koers van dat derivaat.

Met andere woorden, we rekenen net zo lang de varianten in een theoretisch optiemodel door onder het variëren van de impliciete beweeglijkheid totdat de theoretische premie en de werkelijke overeen komen.

In plaats van impliciete beweeglijkheid vinden we in de optieliteratuur meestal het wat meer ingeburgerde "implied volatility" terug.
Gebruikte begrippen in impliciete beweeglijkheid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beweeglijkheid
  ... onder de beweeglijkheid verstaan we de statistische standaardafwijking van de prijsveranderingen van de koers...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
lang
  ... lang is een weinig gebruikte vertaling van het engelstalige long indien we spreken van long of een longpositie hebben we...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer


Begrippen waar impliciete beweeglijkheid in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

impliciete rente
  ... de impliciete rente wordt gebruikt bij de berekening van de theoretische waarde van opties ook de impliciete rente moet worden...Lees meer
geimpliceerde volatiliteit
  ... de geimpliceeerde volatiliteit is een andere benaming voor impliciete beweeglijkheid of volatiliteit zoals die bij optiewaardering of risicoberekening wordt...Lees meer