woensdag 17 december 2014

Uitvoeringsgarantie

UitvoeringsgarantieEen uitvoeringsgarantie is een garantie waarbij de bank ervoor instaat dat haar cliënt een toegewezen opdracht tot levering van goederen of het uitvoeren van een werk zal verrichten in overeenstemming met de overeenkomst die met de opdrachtgever werd gesloten.

Indien de opdracht de uitvoering van een werk betreft, wordt gewoonlijk eveneens de kwaliteit van het werk gedurende de garantieperiode gegarandeerd.

Op grond van de garantie kan de bank aangesproken worden indien de levering van de goederen of de oplevering van het werk niet correct of niet op tijd plaatsvindt of indien het werk gedurende de garantieperiode gebreken vertoont.
Gebruikte begrippen in uitvoeringsgarantie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer
opdrachtgever
  ... de opdrachtgever is een cliënt van een bank voor wiens rekening een financiële transactie moet worden uitgevoerd bijv een betalingsopdracht...Lees meer
oplevering
  ... de oplevering is het moment waarop het bouwbedrijf de woning daadwerkelijk overdraagt aan de koper breder de overdracht aan de...Lees meer
werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer