zaterdag 13 december 2014

uitstroomkans

UitstroomkansDe uitstroomkans is de kans dat iemand die in een werkeloosheidssituatie komt binnen 6 maanden weer werk heeft.

Deze kans is van vele factoren afhankelijk zoals de gewildheid van de functie maar tegenwoordig speelt vooral ook de leeftijd een rol.

Iemand van boven de 50 die werkeloos wordt heeft een zeer geringe uitstroomkans.
Gebruikte begrippen in uitstroomkans


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer