donderdag 18 december 2014

Transitoverkeer

TransitoverkeerOnder Transitoverkeer verstaat men goederenverkeer waarbij sprake is van doorvoer en geen invoerrechten worden betaald.

Betalingen uit hoofde van transitoverkeer dienen apart aan De Nederlandsche Bank NV te worden gemeld.
Gebruikte begrippen in transitoverkeer


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
doorvoer
  ... de doorvoer in de economie is de goederenstroom die op weg van het ene naar het andere land over nederlands...Lees meer
invoerrechten
  ... invoerrechten zijn een soort belastingen op vanuit het buitenland ingevoerde goederen en diensten...Lees meer

Begrippen waar transitoverkeer in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

transitovergunning
  ... een transitovergunning is een toestemming van de nederlandsche bank nv voor het verrichten van transitoverkeer door het toekennen van...Lees meer