donderdag 18 december 2014

Transitovergunning

TransitovergunningEen transitovergunning is een toestemming van De Nederlandsche Bank NV voor het verrichten van transitoverkeer door het toekennen van een handelaarsnummer.

Dit nummer dient bij betaling uit hoofde van die transactie mede aan De Nederlandsche Bank NV te worden gemeld.
Gebruikte begrippen in transitovergunning


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer
transitoverkeer
  ... onder transitoverkeer verstaat men goederenverkeer waarbij sprake is van doorvoer en geen invoerrechten worden betaald...Lees meer