woensdag 17 december 2014

Tegenstrijdig belang

Tegenstrijdig belangWe spreken van een tegenstrijdig belang in de situatie waarin bijv. één of meer van de bestuurders van een naamloze dan wel besloten vennootschap een belang hebben dat indruist tegen het belang van die vennootschap.

Tenzij de statuten anders bepalen wordt in een dergelijk geval de vennootschap vertegenwoordigd door de commissarissen.

De algemene vergadering van aandeelhouders is steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe aan te wijzen.
Gebruikte begrippen in tegenstrijdig belang


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
commissarissen
  ... de commissarissen is de roepnaam voor raad van commissarissen commissarissen houden toezicht op de directie van een nv benoemen en...Lees meer
statuten
  ... in de statuten staan de voorwaarden waaraan desbetreffende instelling vennootschap dient te voldoen zo is er de identiteit de organisatie en...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer