vrijdag 5 december 2014

Stagflatie

StagflatieStagflatie is een samentrekking van de woorden stagnatie (economische recessie) en inflatie, waarmee een situatie wordt aangeduid waarin bij een neergaande fase van de conjunctuur (depressie) toch de prijzen blijven stijgen.

Stagflatie wordt in de economie beschouwd als een ernstige situatie.
Gebruikte begrippen in stagflatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

conjunctuur
  ... de conjunctuur is de golfbeweging in de hoogte van het nationaal inkomen als gevolg van de veranderende vraagfactoren...Lees meer
depressie
  ... een depressie is de conjunctuurfase die gekenmerkt wordt door een daling van het geheel aan economische activiteiten afgemeten aan een...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
recessie
  ... onder recessie verstaan we negatieve economische groei het is de conjunctuurfase die gekenmerkt wordt door teruglopende groei van de...Lees meer