vrijdag 12 december 2014

meso-economie

meso-economie

De mesoeconomie is dat deel van de economische wetenschap dat het economisch proces bestudeert op het niveau van sectoren en bedrijfstakken .

Het uiteindelijke doel is meestal het vinden van de knelpunten in de structuur van de economie.
Gebruikte begrippen in meso-economie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

economisch proces
  ... onder een economisch proces verstaan we het geheel van activiteiten gericht op inkomensvorming inkomensverdeling en inkomensbesteding...Lees meer
economische wetenschap
  ... onder de economische wetenschap verstaan we de wetenschap die de manier bestudeert waarop de mensen hun behoeften ofwel wensen...Lees meer