zondag 21 december 2014

marktonderzoek

MarktonderzoekOnder marktonderzoek verstaan we een onderzoek van een bedrijf (meestal uitgevoerd door een hierin gespecialiseerd bureau maar een eenvoudiger onderzoek kan ook zelf worden gedaan) naar wat de kopers van de producten van het bedrijf zouden willen. Dit kan heel breed zijn. Allerlei aspecten van de bedrijfsvoering kunnen op deze manier worden onderzocht.

Ais een bedrijf de resultaten van een marktonderzoek eenmaal weet, kan het bedrijf met de productie op deze wensen inspelen.
Gebruikte begrippen in marktonderzoek


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer
resultaten
  ... met de verzamelnaam resultaten bedoelen we de kwartaal halfjaar of jaarcijfers wordt gebruikt in de zin van "de resultaten bekendmaken"...Lees meer