vrijdag 19 december 2014

Heterogene goederen

Heterogene goederenMet heterogene goederen worden goederen die in de beleving van de consument duidelijk van elkaar verschillen en waar dus op veel meer aspecten te kiezen valt dan alleen op de prijs.

De reclame voor deze heterogene goederen is er meestal op gericht de verschillen die de consument toch al ervaart, verder te versterken.

Heterogene goederen ontstaan als gevolg van productdifferentiatie.

De meeste producten zijn heterogene goederen, al dan niet bewust als zodanig in de markt gezet.

Daardoor ontstaan er ook prijsverschillen.
Gebruikte begrippen in heterogene goederen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

consument
  ... een consument of consumptiehuishouding of gezin of gezinshuishouding is iedere eenheid persoon of groep van personen die geproduceerde goederen koopt...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
reclame
  ... onder het maken van reclame verstaan we het overbrengen communiceren van een boodschap door een adverteerder met de bedoeling zijn...Lees meer