vrijdag 19 december 2014

Herwaarderingsreserve

HerwaarderingsreserveDe herwaarderingsreserve is het gedeelte van het eigen vermogen dat ontstaat door wijzigingen in de vervangingswaarde van de vaste activa.
Gebruikte begrippen in herwaarderingsreserve


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
vervangingswaarde
  ... onder de vervangingswaarde verstaan we de prijs die geldt bij vervanging van een goed op het tijdstip van de waardering...Lees meer

Begrippen waar herwaarderingsreserve in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

balanswaarde
  ... Onder herwaardering verstaan we het vaststellen van een nieuwe balanswaarde in afwijking van bijvoorbeeld een op de aanschafprijs gebaseerde balanswaarde...Lees meer