dinsdag 30 december 2014

geldmarktbeleid

geldmarktbeleidHet geldmarktbeleid is het beleid van een centrale bank dus in de guldentijd de Nederlandsche Bank NV maar nu de Europese Centrale Bank waarmee deze centrale bank de ruimte of juist de krapte op de geldmarkt beïnvloedt.

De Europese Centrale Bank heeft als elke centrale bank voor haar geldmarktbeleid een aantal instrumenten ter beschikking zoals bijvoorbeeld

1. Het aankopen dan wel verkopen van wissels, schatkistpapier en schuldbrieven;

2. Het uitvoeren van dollarswaps;

3. Het doen van speciale beleningen;
Gebruikte begrippen in geldmarkt beleid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
centrale bank
  ... elk land met een eigen valuta kent een centrale bank die vooral als taak heeft om de valuta door...Lees meer
europese centrale bank
  ... sinds die invoering van de euro is de europese centrale bank het hoogste bancaire orgaan in de eurozone...Lees meer
geldmarkt
  ... de geldmarkt is de verzamelnaam voor een aantal afzonderlijke maar wel degelijk met elkaar in verbinding staande deelmarkten op deze...Lees meer
schatkistpapier
  ... onder schatkistbiljetten verstaan we in het algemeen kortlopende rentedragende schuldbekentenissen van de overheid schatkistpapier kan worden verdisconteerd en beleend bij de...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer