dinsdag 30 december 2014

Geld en Kapitaalmarkt

Geld en KapitaalmarktDe term Geld en Kapitaalmarkt wordt ook wel gehanteerd in plaats van vermogensmarkt.

Het verschil tussen de beide deelmarkten geld en kapitaalmarkt zit hem in de looptijden van de leningen.

Op de geldmarkt verhandelt men leningen en andere rentewaarden met een looptijd van maximaal twee jaar terwijl op de kapitaalmarkt de looptijd in principe onbeperkt is.
Gebruikte begrippen in geldkapitaalmarkt


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
geldmarkt
  ... de geldmarkt is de verzamelnaam voor een aantal afzonderlijke maar wel degelijk met elkaar in verbinding staande deelmarkten op deze...Lees meer
kapitaalmarkt
  ... de term kapitaalmarkt kent een aantal betekenissen allereerst de markt waarop in effecten wordt gehandeld er wordt op deze markt een onderscheid...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiĆ«le wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
vermogensmarkt
  ... onder de vermogensmarkt verstaan we de markten waar huidig geld voor toekomstig geld voor termijnen langer dan een jaar wordt...Lees meer