zaterdag 13 december 2014

Bemoeigoederen

BemoeigoederenOnder bemoeigoederen verstaan we de goederen die de overheid subsidieert om het gebruik ervan te stimuleren of juist extra belast om het gebruik ervan te verminderen.

De overheid stelt zich bij het werken met bemoeigoederen paternalistisch op. Omdat dit natuurlijk echt iets is voor de politiek om heel erg voor of juist heel erg tegen te zijn veranderen de regelingen meestal per regering die op dat moment aan de macht is.

Het werken met bemoeigoederen regelt de overheid door het verstrekken van subsidies om onrendabele zaken mogelijk te maken. Denk aan allerlei bizarre kunstmanifestaties die gratis of ver beneden de kostprijs aangeboden worden om er mensen naar toe te lokken.

Bij weer andere goederen wil de overheid het gebruik juist afremmen. Dit wordt geregeld middels hoge heffingen op bijvoorbeeld tabak en op alcoholische dranken.

Gebruikte begrippen in bemoeigoederen


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
kostprijs
  ... de kostprijs van een product is het totaal van de directe kosten en indirecte variabele kosten per eenheid produkt en...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
subsidies
  ... subsidies zijn gelden die door de overheid of de europese unie aan bedrijven worden verstrekt met het doel de prijzen...Lees meer