zondag 14 december 2014

Volgestorte aandelen

Volgestorte aandelenVolgestorte aandelen zijn aandelen die door een vennootschap zijn uitgegeven en waarbij de nominale waarde van de aandelen volledig is betaald.

Dit in tegenstelling tot de niet-volgestorte aandelen.

Vertalingen volgestorte aandelen

Engels: Paid up share

Gebruikte begrippen in volgestorte aandelen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer

Begrippen waar volgestorte aandelen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

ingekocht aandeel
  ... een ingekocht aandeel is een aandeel dat uitgegeven is geweest maar later door de vennootschap is...Lees meer
intrekken van aandelen
  ... onder het intrekken van aandelen verstaan we het feit dat een vennootschap het geplaatst kapitaal in aandelen kan...Lees meer
obligo op aandelen
  ... onder het obligo op aandelen verstaan we een volstortingsverplichting van aandeelhouders van op naam gestelde nog niet volgestorte...Lees meer
opgevraagd kapitaal
  ... onder het opgevraagd kapitaal verstaan we het kapitaal waarvoor een verzoek tot storting aan de houders van niet volgestorte...Lees meer
obligo
  ... het begrip obligo kent meerdere betekenissen...Lees meer
overdracht aandelen op naam
  ... overdracht aandelen op naam is een akte van levering vereist en de betekening van die akte aan...Lees meer