woensdag 17 december 2014

Upside gap two crows(bearish)

Upside gap two crows(bearish)De Upside gap two crows(bearish) is een patroon uit de candlestickanalyse

De eerste dag zien we nog een flinke beweging omhoog.

De tweede dag opent hoger maar houdt de opgaande trend niet vast.


Upside gap two crows(bearish)

Het is een teken dat de kracht van de markt steeds verder terugloopt.

Algemene betekenis van de Upside gap two crows(bearish) is een omslag naar de downtrend

De verwachte richting van de Upside gap two crows(bearish) voor de korte termijn is omlaag gericht

De betrouwbaarheid wordt als hoog gezien
Gebruikte begrippen in upside gap two crows bearish


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

gap
  ... in de bankwereld spreken we van een gap bij het niet op gelijke tijdstippen vervallen van de uitzetting en het...Lees meer
korte termijn
  ... het begrip korte termijn betekent als het over kloktijd gaat 'op de korte duur' waarbij onder kort vaak korter...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
omslag
  ... in de financiële wereld spreken we van een omslag op het moment dat de trend op de beurs echt langdurig van...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
trend
  ... de trend is de lastig te bepalen langere termijn beweging van een aandeel of de markt in zijn geheel...Lees meer