woensdag 10 december 2014

Upside downside ratio

Upside downside ratioDe upside downside ratio behoort tot de zogenaamde breath indicatoren.

De upside downside ratio indicator wordt eenvoudig berekend uit volume van de gestegen aandelen gedeeld door het volume van de gedaalde aandelen
Gebruikte begrippen in upside downside ratio


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer