woensdag 17 december 2014

trending markt

trending markt

We spreken van een trending markt of market op het moment dat de markt zich in een duidelijk herkenbare trend bevindt.

Volgens verschillende onderzoeken zou dit in 30 to 35 procent van de tijd het geval zijn.

We maken bij een trending markt geen onderscheid in een uptrend of een downtrend want in beide gevallen valt er geld te verdienen.
Gebruikte begrippen in trending markt


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
procent
  ... de begrippen procent en procentpunt worden nog al eens door elkaar gehaald en zijn het beste te verklaren aan de...Lees meer
trend
  ... de trend is de lastig te bepalen langere termijn beweging van een aandeel of de markt in zijn geheel...Lees meer
uptrend
  ... we spreken van een uptrend als een koers al langere tijd een globale beweging omhoog maakt...Lees meer

Begrippen waar trending markt in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

scalping
  ... scalping is een handelstechniek waarbij geprobeerd wordt met relatief grote posities te profiteren van kleine koersbewegingen...Lees meer
phasorgrafiek
  ... een phasor grafiek is bedoeld om te zien of er sprake is van een trending of een nontrending markt...Lees meer
market facilitation index
  ... een relatief onbekende indicator is de market facilitation index ofwel de mfi de berekening van de mfi is eenvoudig...Lees meer