woensdag 31 december 2014

Mutual fund

Mutual fundEen Mutual fund is een vorm van een beleggingsmaatschappij of een beleggingsdepot waarbij de houders van aandelen of participaties het recht hebben bij in en uittreden de intrinsieke waarde onder optelling dan wel aftrek van kosten te ontvangen.

In de Officiële Prijscourant van de Vereniging voor de Effectenhandel wordt de meest recente intrinsieke waarde vermeld.