woensdag 31 december 2014

Mutatieprovisie

MutatieprovisieMutatieprovisie is de provisie die moet worden betaald voor mutaties in een effectendepot zoals deponeren, lichten, overboeken, aankoop en verkoop.
Gebruikte begrippen in mutatieprovisie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

deponeren
  ... met deponeren bedoelen we de effectenwereld het in bewaring geven van die effecten bij een depotbank...Lees meer
effectendepot
  ... het effectendepot is het geheel aan effecten dat een bank of effectenbewaarbedrijf voor een cliënt onder een depotnummer in open...Lees meer
lichten
  ... onder het lichten van effecten verstaan we het fysiek uit de open bewaring halen van effecten bij een bewaarinstelling...Lees meer
overboeken
  ... in de effectenwereld verstaan we onder overboeken het overschrijven van effecten van de ene rekening naar de andere...Lees meer
provisie
  ... de provisie of effectenprovisie is het bedrag dat een financiële instelling aan de klant berekent voor het verrichten van effectentransacties...Lees meer