vrijdag 12 december 2014

lagging

Lagging

Het verschijnsel lagging komen we ondermeer tegen bij de technische analyse.

Daar slaat het op het verschijnsel dat veel technieken pas een koopsignaal of verkoopsignaal geven nadat het beste punt voor die actie al enige tijd geleden geweest is.

Je kunt zeggen dat de gebruikte indicator achterloopt ofwel anders gezegd dat het een lagging indicator is.

Een goed voorbeeld van een lagging indicator is het zogenaamde moving average ofwel voortschrijdend gemiddelde.Gebruikte begrippen in lagging


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
lagging indicator
  ... een lagging indicator is een indicator die een trend eerder bepaald door de leading indicators bevestigt of ontkent...Lees meer
moving average
  ... een term die bij het beleggen en zeker bij de technische analyse veel voorkomt is het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer
verkoopsignaal
  ... in de technische analyse kennen we vele vormen van het verkoopsignaal bijvoorbeeld de neerwaartse doorbreking van een trendlijn of een...Lees meer
voortschrijdend gemiddelde
  ... een term die bij het beleggen en zeker bij de technische analyse veel voorkomt is het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer

Begrippen waar lagging in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

leading
  ... met de term leading wordt aangegeven dat een indicator vooruitloopt op de gebeurtenis die we ermee willen voorspellen leading is...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
lagging indicator
  ... een lagging indicator is een indicator die een trend eerder bepaald door de leading indicators bevestigt of ontkent...Lees meer
demandindex
  ... de demand index is een leading indicator waarbij prijs koers en en volume gegevens worden gecombineerd...Lees meer
leads and lags
  ... we spreken van leads and lags bij versnellingen en vertragingen in het betalingsverkeer in de technische analyse...Lees meer